Prireditev

srecanje

ANNULLATO Kobariška republika

Zdravko Likar
KJE Mala dvorana Kulturnega doma Gorica
KDAJ 29.10.2018 ob 18:00

Srečanja z Avtorji 2018

Zaradi slabega vremena ODPADE srečanje

Kobariška republika je eno izmed prelomnih dogajanj v obdobju druge svetovne vojne, natančneje narodnoosvobodilnega boja na tleh zahodne Slovenije. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je v času splošne partizanske vstane na Primorskem – v gornjem toku reke Soče in njenih pritokov, v Brdih, v dolinah reke Nadiže, Tera in Rezije – nastalo obsežno osvobojeno ozemlje, ki je imelo svoje središče v Kobaridu. Poleg temeljnih vojaških in obrambnih so se na osvobojenem ozemlju opravljale tudi politične in druge družbene naloge v pogojih, ko je pretila stalna nevarnost, da nemški vojaški vdor zamenja svobodo z okupacijo. Med temeljne dejavnosti v republiki je sodilo zlasti širjenje in utrjevanje narodnoosvobodilne misli in boja, svarila pred namerami protipartizanskega tabora, obujanje narodne zavesti med Beneškimi Slovenci ter poskus preseči etnične in jezikovne meje, predvsem v sodelovanju z italijanskimi antifašisti.
Nastanek Kobariške republike zato ni bil slučaj, bilo je dejstvo, ki je temeljilo na zemljepisnih in s tem tudi strateških značilnostih, na izkušnjah stoletja ustvarjenih upravnopolitičnih razmerah in z njimi povezano narodnostno oziroma jezikovno mejo, ki je ločevala slovanski od romanskega sveta. Od leta 1920 je celotno območje Kobariške republike sodilo pod suverenost italijanske države, del pa ji je pripadal že od leta 1866. Veliko je torej razlogov, kako vredno je obuditi spomin na viharne dni meseca septembra in oktobra 1943 in tisti čas vključiti v razmišljanja in dejavnosti naših dni tudi zaradi trenutnim slovenskim političnim razmeram prilagojenega ocenjevanja narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem.