Prispevki

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)


Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311


Sredstva izplačana v letu 2018      
       
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila namen
       
Medobč.teritorialna unija Brda in zgornje Posočje 10.000,00 € 23/03/2018 Rač.št. 02/PA Najem telovadnice ITS D’Annunzio
RAI Italijanska radio televizija 4.700,00 € 23/03/2018 Rač.št. 111/17 Odkup pravic za snemanje Morska zvezda
RAI Italijanska radio televizija 1.600,00 € 23/03/2018 Rač.št. 112/17 Odkup pravic za snemanje Carmen manet
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 30.000,00 € 28/03/2018 Projekt: Komigo-Komigo baby
RAI Italijanska radio televizija 600,00 € 21/04/2018 Rač.št. 7/18 Odkup pravic za snemanje Tri tenorji
Medobč.teritorialna unija Brda in zgornje Posočje 10.000,00 € 18/05/2018 Rač.št. 03/PA Najem telovadnice ITS D’Annunzio
RAI Italijanska radio televizija 2.250,00 € 23/05/2018 Rač.št. 24/18 Odkup pravic za snemanje Etnoploč
Državni zavod ISISS Gabriele D' Annunzio 350,00 € 29/05/2018 Rač.št. 08/PA Najem dvorane
Drž.zavod s slov. Učnim jezikom Cankar-Zois-Vega 542,08 € 30/05/2018 Rač.št. 05/PA Najem dvorane
Večstopenjska šola v Gorici 163,93 € 08/06/2018 Rač.št. 09/PA Najem dvorane
Državni zavod IPS R.M. Cossar 500,00 € 21/06/2018 Rač.št. 11/PA Najem dvorane
Večstopenjska šola v Doberdobu 204,92 € 02/07/2018 Rač.št. 10/PA Najem dvorane
Ministrstvo za kulturno dediščino in dejavnosti 40,00 € 18/07/2018 Rač.št. 13/PA Bon "18APP"
Medobč.teritorialna unija Brda in zgornje Posočje 10.000,00 € 25/07/2018 Rač.št. 12/PA Najem telovadnice ITS D’Annunzio
Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost 2.880,00 € 01/08/2018 Projekt: Transalpina 2018,
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 5.000,00 € 23/08/2018 Spomenik slov. vojakom v Doberdobu
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost 108.233,28 € 14/09/2018 Redna dejavnost
Podporno društvo 130.000,00 € 29/09/2018 Redna dejavnost
Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje 380,00 € 23/10/2018 Rač.št. 15/PA Bon "Carta docente"
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 20.000,00 € 28/12/2018 Odpravnina