Prispevki

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)


Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311


Sredstva izplačana v letu 2018      
       
       
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila namen
       
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 2.880,00 € 28/03/2018 Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost 2.880,00 € 01/08/2018 Projekt: Transalpina 2018,
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 5.000,00 € 23/08/2018 Spomenik slov. vojakom v Doberdobu
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost 108.233,28 € 14/09/2018 Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 130.000,00 € 29/09/2018 Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 20.000,00 € 28/12/2018 Odpravnina