Prispevki Kulturna zadruga Maja

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)


Denominazione soggetto ricevente: Società cooperativa - Kulturna zadruga - Codice fiscale 00476590310


Somme erogate nell'anno 2020


soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
25.000,00 € 06/11/20 Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Odkrivajmo talente"
Regione FVG Attività culturali 27.000,00 € 27/04/20 LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Across the border 2019
CATA Artigianato FVG 1.500,00 € 24/12/20 LR 3/20,art.5.1., LR 22/20 art.2co,19-DGR 1718 DD 13/11/20
Misure a sostegno dell'economia emergenza Covid-19
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 14.720,97 29/12/20 DDG del 10/09/2020 N. 1720
Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo
Comune di Gorizia 700,00 € 16/01/20 Regolamento comunale Contributo progetto Across the border
500,00 € 24/12/20 Regolamento comunale Contributo progetto Across the border
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 5.700,00 € 03/04/20 Attività ordinara 2020
600,00 € 03/04/20 Progetto Across the border 2020
2.650,00 € 03/04/20 Attrezzatura traduzione simultanea
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)


Naziv prejemnika: Kulturna zadruga Maja - Davčna številka 00476590310


Sredstva izplačana v letu 2020


naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
25.000,00 € 06/11/20 D.Z. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Odkrivajmo talente"
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 27.000,00 € 27/04/20 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.
Projekt: "Across the border 2020"
CATA Artigianato FVG 1.500,00 € 24/12/20 DZ 3/20,čl.5.1., DZ 22/20 čl.2 odst.,19-Sklep 1718 dd 13/11/20
Izredni ukrepi v podporo gospodarstvu ob izbruhu Covid-19
Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti
in turizem
14.720,97 29/12/20 Odločba gen.direktorja z dne 10/09/2020 št. 1720
Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo
Občina Gorica 700,00 16/01/20 Občinski pravilnik: Across the border 2019
500,00 € 24/12/20 Občinski pravilnik: projekt Across the border 2020
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 5.700,00 € 03/04/20 Redno delovanje Attività ordinaria
600,00 € 03/04/20 Projekt Across the Border 2020
2.650,00 € 03/04/20 Oprema za simultano prevajanje
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)


Denominazione soggetto ricevente: Società cooperativa - Kulturna zadruga - Codice fiscale 00476590310


Somme erogate nell'anno 2019


soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
25.000,00 € 27/11/19 Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Odkrivajmo talente"
Regione FVG Attività culturali 40.000,00 € 03/05/19 LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Across the border 2019
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 4.920,00 € 03/04/19 Attività ordinara 2019
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)


Naziv prejemnika: Kulturna zadruga Maja - Davčna številka 00476590310


Sredstva izplačana v letu 2019


naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
25.000,00 € 27/11/19 L.R. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Odkrivajmo talente"
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 40.000,00 € 03/05/19 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.
Projekt: "Across the borde 2019r"
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 4.920,00 € 03/04/19 Redno delovanje Attività ordinaria