Privacy

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V SKLADU S 13. ČLENOM UREDBE EU ŠT. 2016/679

 

V skladu s čl. 13 Uredbe EU št. 2016/679 (v nadaljevanju "GDPR 2016/679"), ki določa zaščito oseb in drugih subjektov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vas želimo obvestiti, da bodo osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, obdelani v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in z vsemi obveznostmi v zvezi z zaupnostjo, za katere je odgovoren Kulturni dom Gorica.

 

Upravljalec podatkov

Upravljalec podatkov je Kulturni dom Gorica, v osebi pravnega zastopnika g. Igorja Komela.

 

Namen obdelave

1) Nuditi informacije o dejavnosti gledališča;

2) Odgovoriti na specifično prošnjo o storitvah, ki jih ponuja gledališče.

3) Posredovati sporočila o dogodkih in dejavnostih gledališča.

4) Izvajati marketinško dejavnost za promocijo gledaliških, glasbenih in drugih dogodkov  in storitev, ki jih ponuja gledališče na osnovi legitimnega interesa za zasledovanje glavnih ciljev.

5) Širiti gradivo za oglaševanje predstav, umetnikov, besedil, slikovnega gradiva ter uredniške in promocijske dejavnosti gledališča.

6) V statistične namene, za umetniške projektne analize ter za morebitne ankete in raziskave.

PRAVNA OSNOVA ZA OBRAVNAVO:

Kulturni dom Gorica bo obdelal podatke ob izrecnem soglasju zainteresiranega subjekta, oziroma za izvajanje specifične pogodbe, kot npr. kupoprodaja abonmajev, ali za zasledovanje javnega interesa s ciljem izvajanja statutarnih namenov.

Metoda obdelave in hranjenje podatkov

Obdelavo bomo izvajali v avtomatizirani in / ali ročni obliki, v skladu z določili  32. člena GDPR 2016/679 glede varnostnih ukrepov, za katere so zadolžene specifično imenovane osebe, ter v skladu z določili iz 29. člena GDPR 2016/679.

Sporočamo vam, da glede načel zakonitosti, omejitve namenov in minimiziranja podatkov, v skladu s 5. členom GDPR 2016/679 bomo vaše osebne podatke hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega se podatki zbirajo in obdelujejo. Trajanje vsekakor ne sme biti daljše od 10 (deset) let.

 

Sporočanje in širjenje

Obveščamo vas tudi, da zbranih podatkov ne bomo nikoli razkrili in jih ne bomo posredovali brez vašega izrecnega soglasja, razen v primeru potrebne komunikacije, ki lahko vključujejo prenos podatkov javnim organom, svetovalcem ali drugim subjektom za izpolnitev zakonskih obveznosti.

 

Prenos osebnih podatkov

Vaših podatkov ne bomo prenesli  tako v države članice Evropske unije kot tudi v države izven Evropske unije.

 

Pravice posameznika

V skladu s členi 15 do 22 Uredbe EU št. 2016/679, boste lahko v vsakem trenutku:

a) zahtevali potrditev obstoja ali neobstoja osebnih podatkov;

b) pridobili informacije o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali bodo sporočeni osebni podatki, in, ko je to mogoče, obdobje hrambe;

c) pridobili popravek in izbris podatkov;

d) pridobili omejitev obdelave podatkov;

e) pridobili prenosljivost podatkov, tj. jih boste lahko prejeli od upravljavca podatkov v strukturirani obliki, ki se običajno uporablja in bere z avtomatsko napravo, in jih brez ovir prenesli na drugega upravljavca podatkov;

f) nasprotovali kadarkoli obdelavi, tudi v primeru obdelave v namene neposrednega marketinga;

g) nasprotovali avtomatiziranemu postopku odločanja glede fizičnih oseb, vključno s profiliranjem;

h) zahtevali od upravljavca podatkov dostop do osebnih podatkov, vnos popravkov ali izbris podatkov, omejitev ali preklic njihove obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov;

i) kadar koli umaknili soglasje ne, da bi kršili zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju, ki je bilo dano pred preklicem;

j) predlagali pritožbo enemu izmed nadzornih organov.

Svoje pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo morate nasloviti na Kulturni dom Gorica, na poštni naslov pravnega sedeža ali na elektronski naslov info@kulturnidom.it.