Prispevki

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311
Somme erogate nell'anno 2021
Soggetto erogatore contributo data incasso descrizione
Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
109.997,00 23/09/2021 LR 26/2007 art.6, c. 9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena. Attività ordinaria 2021
Decreto di concessione n.2714/AAL/2021 del 15.9.2021
Regione FVG Attività culturali 24.000,00 27/04/2021 LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby 2021
Decreto di concessione 780/CULT del 23.08.2021
Agenzia delle Entrate 3.212,00 30/04/2021 Pag. urg. COVID19 - contributo art.1 DL n.41 del 2021 - decreto sostegni
Agenzia delle Entrate 3.212,00 24/06/2021 Pag. urg. COVID19 - contributo art. 1 co. 1 DL n. 73 del 2021
Agenzia delle Entrate 249,00 21/09/2021 Pag. urg. COVID19 - contributo art.1 co. 5 DL n. 73 del 2021
Agenzia delle Entrate 4.125,00 31/12/2021 Contributo a fondo perduto Covid19 AdE - art 1 c. 16 DL 73 del 2021
Comune di Doberdò del Lago 250,00 21/01/2021 Progetto: Libro-DVD "Spomenik v Doberdobu"
Delibera n. 56 della Giunta Comunale
Comune di Gorizia 500,00 12/04/2021 Regolamento comunale Contributo progetto Komigo
Determina dirigenziale n. 1396/2020
Comune di Nova Gorica 1.000,00 17/09/2021 Attività ordinara 2021
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 10.000,00 08/09/2021 Bando attività istituzionale: Komigo-Komigo baby 2020
Delibera del CdA del 09.09.2020
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 15.000,00 24/11/2021 Art Bonus FVG - Progetto: Komigo-Komigo baby
Decreto di concessione n. 3555 del 07.12.2021.
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 134.400,00 01/04/2021 Attività ordinara 2021
Decreto n. Z-I-46/21 del 27.01.2021
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 20.800,00 01/04/2021 Lavori di ristrutturazione del Kulturni dom
Decreto n. Z-I-46/21 del 27.01.2021
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 18.200,00 30/09/2021 Lavori di ristrutturazione sala ridotto
Decreto n. 5320-5/2021/72 del 30.07.2021
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2021
Naziv ustanove,ki je dodelila podporo izplačani znesek datum izplačila opis
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
109.997,00 23/09/2021 DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2021
Odločba o dodelitvi št.2714/AAL z dne 15. 9. 2021
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 24.000,00 10/09/2021 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby 2021
Odločba o dodelitvi št. 780/CULT z dne 23. 8. 2021
Agencija za prihodke 3.212,00 30/04/2021 COVID19 - prispevek, UZM čl.1 št..41/2021 - odlok o podpori
Agencija za prihodke 3.212,00 24/06/2021 COVID19 - prispevek 1 co. 1 UZM št. 73/2021
Agencija za prihodke 249,00 21/09/2021 COVID19 - prispevek 1 co. 5 UZM št. 73/2021
Agencija za prihodke 4.125,00 31/12/2021 Covid19 - UZM 73/2021 čl. 1 odst. 16
Občina Doberdob 250,00 21/01/2021 Projekt: Knjiga-DVD "Spomenik v Doberdobu"
Sklep št. 56 občinskega sveta.
Občina Gorica 500,00 12/04/2021 Občinski pravilnik: projekt Komigo
Sklep št. 1396/2020 občinskegasveta
Občina Nova Gorica 1.000,00 17/09/2021 Redno delovanje 2021
Fundacija goriške hranilnice 10.000,00 26/10/2020 Razpis redno delovanje: Komigo-Komigo baby 2020
Sklep UO z dne 9. 9. 2020
Fundacija goriške hranilnice 15.000,00 24/11/2021 ArtBonus FJK - Projekt: Komigo-Komigo baby
Odločba št. 3555 z dne 7. 12. 2021.
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 134.400,00 01/04/2021 Redno delovanje 2021
Odločba št. Z-I-46/21 z dne 27. 1. 2021
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 20.800,00 01/04/2021 Obnovitvena dela Kulturnega doma
Odločba št. Z-I-46/21 z dne 27. 1. 2021
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 18.200,00 30/09/2021 Obnovitvena dela male dvorane
Odločba št.. 5320-5/2021/72 del 30. 7. 2021

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)


Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311


Sredstva izplačana v letu 2020


naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
 119,163.42€ 7/6/2020 DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019
Dežela FJK Kulturne dejavnosti  25,920.00€ 4/26/2020 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti
in turizem
  19,081.97€ 29/12/20 DDG z dne 10/09/2020 št. 1720
Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
  53,381.90€ 13/3/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
  21,116.76€ 24/4/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice   10,000.00€ 26/10/20 Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu   137,200.00€ 3/30/2020 Redna dejavnost 2020
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu   18,200.00€ 3/30/2020 Obnovitvena dela

 

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)    
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311      
Sredstva izplačana v letu 2020      
       
Naziv ustanove,ki je dodelila podporo  izplačani znesek  datum izplačila opis
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
          119.163,42 € 06/07/20 DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019
Dežela FJK Kulturne dejavnosti             27.000,00 € 26/04/20 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
               53.381,90 13/03/20 DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela
               21.116,76 24/04/20 DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela
CATA Artigianato FVG               1.500,00 € 22/12/20 DZ 3/20,čl.5.1., DZ 22/20 čl.2 odst.,19-Sklep 1718 dd 13/11/20 Ukrepi v podporo gospodarstvu Covid-19
Davčna uprava             2.000,00 31/07/20 Zak.osnutek št.34/2020 čl.25, Nepovratna podpora za subjekte, ki jih je prizadela epidemija Covid-19
Davčna uprava             4.000,00 10/11/20 Zak.osnutek št.137 /202 Nepovratna sredstva za subjekte gospodarskih področij, ki so jih prizadeli omejevalni ukrepi.
Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti
in turizem
          19.081,97 29/12/20 Odločba z dne 10/09/2020 št. 1720 Prispevek iz izrednega sklada 2020 - Glasba v živo
Občina Gorica               1.500,00 € 26/10/20 Občinski pravilnik: projekt Komigo
Fundacija goriške hranilnice                10.000,00 26/10/20 Projekt: Komigo Komigo baby
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)    
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311    
Somme erogate nell'anno 2020      
       
Soggetto erogatore  contributo  data incasso descrizione
Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
119.163,42 06/07/20 LR 26/2007 art.6, c. 9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena. Attività ordinaria 2020
Regione FVG Attività culturali 27.000,00 26/04/20 LR 16/2014 Norme regionali in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby
Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
53.381,90 13/03/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
21.116,76 24/04/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
CATA Artigianato FVG 1.500,00 22/12/20 LR 3/20,art.5.1., LR 22/20 art.2,c. 19-DGR 1718 DD 13/11/20 Misure a sostegno dell'economia emergenza Covid-19
Agenzia delle Entrate 2.000,00 31/07/20 DL. n. 34/2020 Art. 25, Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti da emergenza epidemiologica
Agenzia delle Entrate 4.000,00 10/11/20 DL. n.137/2020 Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 19.081,97 29/12/20 DDG del 10/09/2020 N. 1720
Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo
Comune di Gorizia 1.500,00 26/10/20 Regolamento comunale Contributo progetto Komigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 10.000,00 26/10/20 Progetto: Komigo Komigo baby
       

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311
Somme erogate nell'anno 2019
soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
       
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
119.159,08 € 12/08/2019 LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2019
Regione FVG Attività culturali 28.800,00 € 30/04/2019 LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby
Regione FVG Attività culturali 40.000,00 € 02/05/2019 LR 16/2014 Norme reg. in materiadi attività culturali.
Progetto: Leonardo oltre i confini LR 16/2014
Regione FVG Attività culturali 19.200,00 € 12/12/2019 LR 16/2014 art. 27q., c.2,l.b) Norme reg. in materia di
attività culturali. Cultura storica. Progetto: Bunker
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
155.000,00 23/7/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
88.632,54 23/8/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
144.316,65 7/10/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
137.552,15 25/11/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia 8.000,00 9/10/19 Progetto: Komigo Komigo baby
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 134.400,00 € 28/02/2019 Attività ordinara 2019
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 32.000,00 € 30/03/2019 Lavori di ristrutturazione
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2019
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
       
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
119.159,08 € 12/08/2019 DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 28.800,00 € 30/04/2019 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 40.000,00 € 02/05/2019 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.
Projekt: Leonardo oltre i confini LR 16/2014
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 19.200,00 € 12/12/2019 DZ 16/2014 čl. 27q., odst.2,č.b) Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Cultura storica. Projekt: Bunker
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
155.000,00 23/7/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
88.632,54 23/8/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
144.316,65 7/10/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
137.552,15 25/11/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice 8.000,00 9/10/19 Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 134.400,00 € 28/02/2019 Redna dejavnost 2019
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 32.000,00 € 30/03/2019 Obnovitvena dela
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)


Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311


Sredstva izplačana v letu 2018      
       
       
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila namen
       
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 2.880,00 € 28/03/2018 Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost 2.880,00 € 01/08/2018 Projekt: Transalpina 2018,
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 5.000,00 € 23/08/2018 Spomenik slov. vojakom v Doberdobu
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost 108.233,28 € 14/09/2018 Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 130.000,00 € 29/09/2018 Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 20.000,00 € 28/12/2018 Odpravnina