Contributi

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)


Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311


Somme erogate nell'anno 2020


soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
 € 119,163.42 7/6/2020 LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2020
Regione FVG Attività culturali  € 25,920.00 4/26/2020 LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo   19,081.97€ 29/12/20 DDG del 10/09/2020 N. 1720
Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
  53,381.90€ 13/3/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
  21,116.76€ 24/4/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia   10,000.00€ 26/10/20 Progetto: Komigo Komigo baby
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo   137,200.00€ 3/30/2020 Attività ordinara 2020
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo   18,200.00€ 3/30/2020 Lavori di ristrutturazione

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311
Somme erogate nell'anno 2019
soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
       
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
119.159,08 € 12/08/2019 LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2019
Regione FVG Attività culturali 28.800,00 € 30/04/2019 LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby
Regione FVG Attività culturali 40.000,00 € 02/05/2019 LR 16/2014 Norme reg. in materiadi attività culturali.
Progetto: Leonardo oltre i confini LR 16/2014
Regione FVG Attività culturali 19.200,00 € 12/12/2019 LR 16/2014 art. 27q., c.2,l.b) Norme reg. in materia di
attività culturali. Cultura storica. Progetto: Bunker
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
155.000,00 23/7/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
88.632,54 23/8/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
144.316,65 7/10/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
137.552,15 25/11/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia 8.000,00 9/10/19 Progetto: Komigo Komigo baby
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 134.400,00 € 28/02/2019 Attività ordinara 2019
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 32.000,00 € 30/03/2019 Lavori di ristrutturazione
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2019
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
       
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
119.159,08 € 12/08/2019 DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 28.800,00 € 30/04/2019 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 40.000,00 € 02/05/2019 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.
Projekt: Leonardo oltre i confini LR 16/2014
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 19.200,00 € 12/12/2019 DZ 16/2014 čl. 27q., odst.2,č.b) Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Cultura storica. Projekt: Bunker
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.
155.000,00 23/7/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
88.632,54 23/8/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
144.316,65 7/10/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
137.552,15 25/11/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice 8.000,00 9/10/19 Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 134.400,00 € 28/02/2019 Redna dejavnost 2019
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 32.000,00 € 30/03/2019 Obnovitvena dela
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)


Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311


Somme erogate nell'anno 2018      
       
soggetto erogatore somma incassata data incasso causale
       
Regione FVG Attività culturali 28.800,00 € 28/03/2018 Progetto: Komigo-Komigo baby
Regione FVG Attività promozione turistica 2.880,00 € 01/08/2018 Progetto: Transalpina 2018,
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 5.000,00 € 23/08/2018 Monumento caduti a Doberdò del L.
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta 108.233,28 € 14/09/2018 Attività ordinara
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 130.000,00 € 29/09/2018 Attività ordinara
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 20.000,00 € 28/12/2018 TFR