Prireditev

srecanje

V Trstu ob osamosvajanju Slovenije

Jože Šušmelj
KJE Mala dvorana Kulturnega doma Gorica
KDAJ 26.09.2018 ob 18:00

Srečanja z Avtorji 2018

V teh dneh je izšla knjiga diplomata Jožeta Šušmelja iz Nove Gorice z naslovom »V Trstu ob osamosvajanju Slovenije«. Kot sam avtor piše v predgovoru, je s pisanjem knjige želel osvetliti nekatere dogodke, katerim je bil priča ali pri njih sodeloval v deželi Furlaniji Julijski krajini v obdobju 1990-1995, v času osamosvajanja Slovenije. Čas in prostor sta bila izredno dinamična: politično dogajanje je bistveno vplivalo na odnos Italije do osamosvajanja Slovenije. Krajevna politična dogajanja so večkrat blokirala bolj spravljiv odnos rimske vlade do Slovenije.
Razpadanje Jugoslavije in nastajanje nove države je politični desnici na Tržaškem dalo nov zagon in z večjo močjo se je začelo ponovno govoriti o brisanju Osimskih sporazumih ter s tem povezanim spremembe državnih meja. V nasprotju s temi gledanji je Dežela FJK, v kateri so imeli večino krščanski demokrati in socialisti, z naklonjenostjo spremljala in podpirala osamosvojitev Slovenije.
Šušmelj v knjigi posebej opisuje dogajanje znotraj slovenske narodne skupnosti v tistih epohalnih časih. Ugotavlja, da je bilo delovanje organizacij in posameznikov zelo dragoceno. Organizirana so bila številna zborovanja v podporo novi Sloveniji, Slovenci v Italiji so pomagali pri navezovanju stikov z rimsko politiko in vsestransko pomagali k reševanju takratne, predvsem finančne krize v Sloveniji.
»Dogajanje ob osamosvajanju Slovenije je bilo v Furlaniji Julijski krajini tesno povezano s slovensko-italijanskimi odnosi, zato sem za lažje razumevanje napisal prikaz tega zapletenega obdobja. Knjiga je pisana kot mozaični opis posameznih dogodkov, ki naj bi skupaj delovali kot celota«, dodaja avtor knjige.

Delo bosta Slovenska kulturno gospodarska zveza in goriški Kulturni dom, v okviru tradicionalnih »srečanj z avtorji«, predstavila v sredo, 26. septembra 2018 ob 18. uri v mali dvorani slovenskega kulturnega središča (ul. Brass, 20 – Italija). Na njej bosta, ob avtorju, spregovorila bivši predsednik slovenskega parlamenta Jožef Školč in deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič, ki je prispeval zaključno misel v knjigi.