Spread the love
Podpiraj Kulturni dom Gorica z deželnim Art Bonusom
Art bonus je uvedla Avtonomna dežela FJK z namenom, da poveže javni in zasebni sektor v podporo kulturnih dejavnosti in kulturne dediščine.
Art Bonus omogoča koriščenje davčnih olajšav subjektom (podjetja, fundacije, idr.), ki z donacijami podpirajo dejavnosti akreditiranih kulturnih ustanov.
Če želite dodatne informacije, nam lahko pišete na naslov  info@kulturnidom.it ali obiščete spletno stran Dežele FJK https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA81

tmedia.it © 2024.