Spread the love
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311
Somme erogate nell'anno 2020
soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
"Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero" 119.163,42 € 6/7/2020 LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2020
Regione FVG Attività culturali 25.920,00 € 26/4/2020 "LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby"
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 19.081,97 29/12/20 "DDG del 10/09/2020 N. 1720
Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo"
"Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero" 53.381,90 13/3/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
21.116,76 24/4/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia 10.000,00 26/10/20 Progetto: Komigo Komigo baby
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 137.200,00 € 30/3/2020 Attività ordinara 2020
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 18.200,00 € 30/3/2020 Lavori di ristrutturazione
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2020
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
"Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini." 119.163,42 € 6/7/2020 "DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019"
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 25.920,00 € 26/4/2020 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
"Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti
in turizem" 19.081,97 29/12/20 "DDG z dne 10/09/2020 št. 1720
Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo"
"Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini." 53.381,90 13/3/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
21.116,76 24/4/20 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice 10.000,00 26/10/20 Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 137.200,00 € 30/3/2020 Redna dejavnost 2020
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 18.200,00 € 30/3/2020 Obnovitvena dela
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311
Somme erogate nell'anno 2019
soggetto erogatore somma incassata data incasso descrizione
"Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero" 119.159,08 € 12/8/2019 LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2019
Regione FVG Attività culturali 28.800,00 € 30/4/2019 "LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.
Progetto: Komigo-Komigo baby"
Regione FVG Attività culturali 40.000,00 € 2/5/2019 "LR 16/2014 Norme reg. in materiadi attività culturali.
Progetto: Leonardo oltre i confini LR 16/2014"
Regione FVG Attività culturali 19.200,00 € 12/12/2019 "LR 16/2014 art. 27q., c.2,l.b) Norme reg. in materia di
attività culturali. Cultura storica. Progetto: Bunker"
"Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero" 155.000,00 23/7/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
88.632,54 23/8/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
144.316,65 7/10/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
137.552,15 25/11/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia 8.000,00 9/10/19 Progetto: Komigo Komigo baby
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 134.400,00 € 28/2/2019 Attività ordinara 2019
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 32.000,00 € 30/3/2019 Lavori di ristrutturazione
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2019
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila opis
"Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini." 119.159,08 € 12/8/2019 "DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije
slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019"
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 28.800,00 € 30/4/2019 DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 40.000,00 € 2/5/2019 "DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.
Projekt: Leonardo oltre i confini LR 16/2014"
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 19.200,00 € 12/12/2019 DZ 16/2014 čl. 27q., odst.2,č.b) Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Cultura storica. Projekt: Bunker
"Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini." 155.000,00 23/7/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
88.632,54 23/8/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
144.316,65 7/10/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
137.552,15 25/11/19 LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice 8.000,00 9/10/19 Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 134.400,00 € 28/2/2019 Redna dejavnost 2019
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 32.000,00 € 30/3/2019 Obnovitvena dela
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica - Codice fiscale 91001020311
Somme erogate nell'anno 2018
soggetto erogatore somma incassata data incasso causale
Regione FVG Attività culturali 28.800,00 € 28/3/2018 Progetto: Komigo-Komigo baby
Regione FVG Attività promozione turistica 2.880,00 € 1/8/2018 Progetto: Transalpina 2018,
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 5.000,00 € 23/8/2018 Monumento caduti a Doberdò del L.
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta 108.233,28 € 14/9/2018 Attività ordinara
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 130.000,00 € 29/9/2018 Attività ordinara
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo 20.000,00 € 28/12/2018 TFR
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica - Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2018
naziv javne ustanove izplačani znesek datum izplačila namen
Dežela FJK Kulturne dejavnosti 2.880,00 € 28/3/2018 Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost 2.880,00 € 1/8/2018 Projekt: Transalpina 2018,
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 5.000,00 € 23/8/2018 Spomenik slov. vojakom v Doberdobu
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost 108.233,28 € 14/9/2018 Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 130.000,00 € 29/9/2018 Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 20.000,00 € 28/12/2018 Odpravnina
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)   
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311   
Sredstva izplačana v letu 2020   
    
naziv javne ustanoveizplačani znesekdatum izplačilaopis
    

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

119,163.42€7/6/2020

DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije

slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019

Dežela FJK Kulturne dejavnosti 25,920.00€4/26/2020DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby

Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti

in turizem

  19,081.97€29/12/20

DDG z dne 10/09/2020 št. 1720

Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

  53,381.90€13/3/20LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
  21,116.76€24/4/20LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice  10,000.00€26/10/20Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu  137,200.00€3/30/2020Redna dejavnost 2020
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu  18,200.00€3/30/2020Obnovitvena dela
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)  
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311   
Sredstva izplačana v letu 2020   
    
Naziv ustanove,ki je dodelila podporo izplačani znesek datum izplačilaopis

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

      119.163,42 €06/07/20

DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije

slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019

Dežela FJK Kulturne dejavnosti        27.000,00 €26/04/20DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

          53.381,9013/03/20DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela
          21.116,7624/04/20DZ 37/17 čl. 7, odst. 36-42 Obnovitvena dela
CATA Artigianato FVG          1.500,00 €22/12/20DZ 3/20,čl.5.1., DZ 22/20 čl.2 odst.,19-Sklep 1718 dd 13/11/20 Ukrepi v podporo gospodarstvu Covid-19
Davčna uprava        2.000,0031/07/20Zak.osnutek št.34/2020 čl.25, Nepovratna podpora za subjekte, ki jih je prizadela epidemija Covid-19
Davčna uprava        4.000,0010/11/20Zak.osnutek št.137 /202 Nepovratna sredstva za subjekte gospodarskih področij, ki so jih prizadeli omejevalni ukrepi.

Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti

in turizem

      19.081,9729/12/20Odločba z dne 10/09/2020 št. 1720 Prispevek iz izrednega sklada 2020 – Glasba v živo
Občina Gorica          1.500,00 €26/10/20Občinski pravilnik: projekt Komigo
Fundacija goriške hranilnice           10.000,0026/10/20Projekt: Komigo Komigo baby
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129)  
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica – Codice fiscale 91001020311  
Somme erogate nell’anno 2020   
    
Soggetto erogatore contributo data incassodescrizione

Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

119.163,4206/07/20LR 26/2007 art.6, c. 9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena. Attività ordinaria 2020
Regione FVG Attività culturali27.000,0026/04/20

LR 16/2014 Norme regionali in materia di attività culturali.

Progetto: Komigo-Komigo baby

Regione FVG Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

53.381,9013/03/20LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
21.116,7624/04/20LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
CATA Artigianato FVG1.500,0022/12/20LR 3/20,art.5.1., LR 22/20 art.2,c. 19-DGR 1718 DD 13/11/20 Misure a sostegno dell’economia emergenza Covid-19
Agenzia delle Entrate2.000,0031/07/20DL. n. 34/2020 Art. 25, Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti da emergenza epidemiologica
Agenzia delle Entrate4.000,0010/11/20DL. n.137/2020 Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo19.081,9729/12/20

DDG del 10/09/2020 N. 1720

Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo

Comune di Gorizia1.500,0026/10/20Regolamento comunale Contributo progetto Komigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia10.000,0026/10/20Progetto: Komigo Komigo baby
    

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129) 
Denominazione soggetto ricevente: Kulturni dom Gorica – Codice fiscale 91001020311 
Somme erogate nell’anno 2019   
    
soggetto erogatoresomma incassatadata incassodescrizione
    

Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

119.159,08 €12/08/2019LR 26/2007 art.6 c.9-10 Organizzazioni di riferimento della minoranza ling.slovena. Attività ordinaria 2019
Regione FVG Attività culturali28.800,00 €30/04/2019

LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali.

Progetto: Komigo-Komigo baby

Regione FVG Attività culturali40.000,00 €02/05/2019

LR 16/2014 Norme reg. in materiadi attività culturali.

Progetto: Leonardo oltre i confini LR 16/2014

Regione FVG Attività culturali19.200,00 €12/12/2019

LR 16/2014 art. 27q., c.2,l.b) Norme reg. in materia di

attività culturali. Cultura storica. Progetto: Bunker

Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta

Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero

155.000,0023/7/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
88.632,5423/8/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
144.316,657/10/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
137.552,1525/11/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Lavori di ristrutturazione
Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia8.000,009/10/19Progetto: Komigo Komigo baby
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo134.400,00 €28/02/2019Attività ordinara 2019
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo32.000,00 €30/03/2019Lavori di ristrutturazione
    
    
    
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) 
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311  
Sredstva izplačana v letu 2019   
    
naziv javne ustanoveizplačani znesekdatum izplačilaopis
    

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

119.159,08 €12/08/2019

DZ 26/200, čl. 6, odst. 9-10 Referenčne organizacije

slovenske jezikovne manjšine. Redna dejavnost 2019

Dežela FJK Kulturne dejavnosti28.800,00 €30/04/2019DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Kulturne dejavnosti40.000,00 €02/05/2019

DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti.

Projekt: Leonardo oltre i confini LR 16/2014

Dežela FJK Kulturne dejavnosti19.200,00 €12/12/2019DZ 16/2014 čl. 27q., odst.2,č.b) Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Cultura storica. Projekt: Bunker

Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost

Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.

155.000,0023/7/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
88.632,5423/8/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
144.316,657/10/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
137.552,1525/11/19LR 37/17 art. 7, c. 36-42 Obnovitvena dela
Fundacija goriške hranilnice8.000,009/10/19Projekt: Komigo Komigo baby
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu134.400,00 €28/02/2019Redna dejavnost 2019
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu32.000,00 €30/03/2019Obnovitvena dela
    
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: Kulturni dom Gorica – Davčna številka 91001020311
Sredstva izplačana v letu 2018   
    
    
naziv javne ustanoveizplačani znesekdatum izplačilanamen
    
Dežela FJK Kulturne dejavnosti2.880,00 €28/03/2018Projekt: Komigo-Komigo baby
Dežela FJK Turistična promocijska dejavnost2.880,00 €01/08/2018Projekt: Transalpina 2018,
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu5.000,00 €23/08/2018Spomenik slov. vojakom v Doberdobu
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost108.233,28 €14/09/2018Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu130.000,00 €29/09/2018Redna dejavnost
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu20.000,00 €28/12/2018Odpravnina

tmedia.it © 2023.