Povezave / Collegamenti / Links


Slovenci v Italiji / Sloveni in Italia / Slovenes in Italy


Športna društva
    Associazioni sportive
       Sport Associations


Kulturna društva
    Associazioni culturali
       Cultural Associations


Ostala društva in organizacije
    Altre associazioni ed organizzazioni
       Other Associations and Organisations


Gospodarske ustanove


Izobraževalne ustanove


Dijaški domovi


Krovne ustanove


Kulturne ustanove
    Enti culturali


Druge ustanove


Šole
    Scuole
       Schools


Mediji
    Mass media
       Massmedia


Glasbene in pevske skupine
    Gruppi musicali e corali
       Musical and Choral Groups


Občine
    Comuni


Razno
    Altro
       Other
Slovenci v svetu / Sloveni nel mondo / Slovenes in the World