Dejavnosti: sezona 2006/2007

Tudi v letošnji sezoni je Š.Z. Dom v dogovoru z didaktičnim ravnateljstvom slovenskih osnovnih šol na Goriškem pripravilo pester program športnih aktivnosti za otroke, ki obiskujejo razne vrtce in osnovne šole na Goriškem.

Tako organizatorji kot usposobljeni voditelji skrbijo, da se otroci v telovadnici Kulturnega doma v Gorici prijetno počutijo in da preko iger osvajajo vse prvine raznih športnih panog.

Vodstvo Š.Z. Dom je namreč prepričano, da je redna telesna aktivnost velikega pomena za zdrav razvoj slehernega otroka in pomembna osnova za njegovo naknadno športno usmeritev.