Splošna telovadba

Skupinska slika Je osnova vsem športnim panogam in je namenjena otrokom, ki obiskujejo 1. in 2. razred osnovne šole.
Urnik:
(Za definirat)

Cena:
20 € mesečno
+
6 € ob vpisu za celoletno zavarovanje