Prireditev

srecanje

La basilica di Aquileia (Oglejska bazilika)

Andrea Bellavite
KJE Mala dvorana Kulturnega doma Gorica
KDAJ 09.11.2017 ob 18:00

Srečanja z Avtorji 2017

Gost večera avtor
Andrea Bellavite


Oglejska bazilika ima svojo arhitekturno zgodovino v času takoj po milanskem ediktu, ki je tudi za tukajšnjo krščansko skupnost pomenil konec preganjanja in možnost gradnje prve javne sakralne stavbe, v kateri je bil tudi sedež škofije. Po uničenju te cerkve so oglejci na ostankih zgradili novo, teodorijansko, iz prve polovice 4. stoletja, nato pa makcenzijevo v 9. stoletju. Sedanja zgradba nosi vplive iz obdobja patriarha Popona, ki jo je ponovno posvetil leta 1031, zato ji pravijo tudi Poponova bazilika. Ta je bil zaslužen za ureditev apside, kjer je bil škofovski sedež. Gotski deli bazilike (šilasti loki, okrašeni kapitlji) so bili zgrajeni po potresu leta 1348, prav tako je gotsko tudi elegantno leseno odprto ostrešje iz 15. stoletja. Privzdignjeni prezbiterij, ki so ga ob koncu 15. stoletja obnovili lombardski umetniki, je prava renesančna mojstrovina. Ta prekriva kripto iz Maksencijeve dobe s pomembnimi freskami, delo bizantinskih umetnikov. V zgodnji srednji vek sodita atrij in nenavadna stavba, tako imenovana »Cerkev poganov«, ki povezuje baziliko s krstilnico iz obdobja po cesarju Teodoziju. Pri gradnji od bazilike ločenega samostoječega zvonika, visokega 73 metrov, ki ga je dal postaviti patriarh Popon, so uporabili kamne iz mestnega rimskega amfiteatra.

Predstavitev prirejata v skupnem sodelovanju Kulturni dom v Gorici in goriško združenje Forum. Vstop prost.