Prireditev

srecanje

TOPONOMASTIČNI ZEMLJEVID GORICE


KJE Mala dvorana Kulturnega doma Gorica
KDAJ 30.10.2019 ob 18:00

Furlansko filološko združenje je v sodelovanju z goriško občinsko upravo pripravilo in izdalo lansko leto Toponomastični zemljevid Gorice. Solidarnostno je vključilo v projekt tudi slovenski del prebivalstva preko občinske Konzulte za vprašanja naše narodne skupnosti. V njenem imenu so sodelovali štirje poznavalci krajevnih imen. Predstavitvi sta doslej bili dve: v Ločniku pretežno za furlansko in italijansko govoreče ter na goriškem županstvu v obliki tiskovke. Izdaja zemljevida je za našo narodno skupnost izredno pomembna, ker je uradnih zapisov s slovensko zapisanimi poimenovanji zelo malo. Tokrat jih lahko naštejemo sedemdeset in zraven štirideset zanimivih točk.

Na predstavitvi bodo zemljevidi vsem udeležencem na razpolago brezplačno.

Srečanje prirejajo v skupnem sodelovanju Kulturni dom v Gorici, Furlansko filološko združenje iz Gorice, Slovenska konzulta pri goriški občini; pod pokroviteljstvom Občine Gorice.