Podatki

Društvene barve: rdeča, bela
Včlanjeno v: ZSŠDI, CONI, FIP
Športni objekti: Telovadnica Kulturnega doma v Gorici

Zgodovinski podatki

Datum ustanovitve: 5. november 1963
Prvi sedež: Svetogorska, 84 - Gorica (Dijaški dom)
Prvi začasni odbor: Jožef Cej, Marij Lavrenčič, Vojko Devetak, Marij Gergolet, Lucijan Pelizzo in drugi.
Prvi občni zbor: 14. oktobra 1964 v prosvetni dvorani "Oton Župančič" v Štandrežu
Prvi izvoljeni odbor: Borut Leban (predsednik); Aleš Kusič (podpredsednik);
Nadja Gravner in Tatjana Šuligoj (tajnici);
Rudi Berdon (blagajnik); Jelko Petejan (gospodar);
Vojko Devetak (tehnični vodja);
Silvan Križmančič, Tone Volčič in Edmund Košuta (nadzorni odbor).