Zgodovina

Zgodovina našega društva je zelo pestra in raznolika. Vse se je začelo daljnega leta 1962, ko je skupina goriških višješolcev postavila osnovo društvu, ki je uradno nastalo naslednjega leta. Takrat so tudi izbrali športni panogi, ki sta med slovensko mladino v mestu in okolici Skica 1 imeli veliko privržencev. Šlo je za odbojko in za namizni tenis. Sedež in igrišče novonastalega društva je bil v goriškem Dijaškem domu, ki je s svojimi gojenci postal prava kovačnica za mlade športne talente. Njim so se priključili tudi mladi iz goriške okolice, ki so v tem društvu našli svoje mesto in okolje, ki jim je poleg športa nudilo še marsikaj. V tem okolju so nastajala nova prijateljstva, saj so mladi prihajali od vsepovsod, tudi iz Slovenske Benečije; krepila se je zavest pripadnosti skupnosti, ki so jo zgodovinske okoliščine postavile v nelahek in včasih podrejen položaj; ta sredina je mladim dajala tudi možnost družabnega življenja, ki je za mladega človeka še kako pomembno.

Skica 2 V sedemdesetih letih se je v društvu zelo hitro uveljavila nova panoga. Šlo je za košarko, ki je bila v Gorici zelo popularna in se je z njo ukvarjalo kar nekaj mestnih društev. Od skromnih začetkov, je ta panoga naletela na ugoden sprejem pri slovenski mladini v mestu in v primestnih krajih. Osemdeseta leta pa so videla vzpon ženskega namiznega tenisa, saj se je ekipa v nekaj letih uspela prebiti kar do druge italijanske lige. Pravi razcvet pa je v tistem desetletju doživljala ženska odbojka, ki je tudi dosegala izjemne uspehe, zlasti na mladinskem področju.

Zaradi organizacijskih šibkosti, pa tudi zaradi izbir, ki jih je pogojeval neizprosen padec rojstev, se je z leti v delovanju društva marsikaj spremenilo, posodobilo in ubralo pot, ki so jo narekovale nove okoliščine. Namizni tenis ni našel enakovrednega nasledstva in je po desetih sanjskih letih bil prisiljen prekiniti z delovanjem, ženska odbojka pa je sporazumno prešla pod okrilje drugih mestnih odbojkarskih sredin. Društvo Dom pa je vedno želelo obdržati zase skrb za vzgojo najmlajših, to se pravi otrok iz otroških vrtcev, osnovnih in nižjih srednjih šol. V tem pogledu je Športno Združenje Dom postalo prava strokovna sredina za splošno telesno vzgojo in druge oblike telovadbe, tj. panog, ki se sicer ne prinašajo športnih dosežkov, igrajo pa nadvse pomembno in celo ključno vlogo pri izoblikovanju mladega športnika. Prav bazične športne zvrsti so tiste, ki bodo mlademu športniku nudile vse tiste prvine, ki bodo na pravilen način razvile njegove telesne in tehnične sposobnosti. S temi dejavnostmi se Dom ubada že od daljnega leta 1969.

Skica 3 V vseh teh letih si je društvo uspelo zagotoviti tudi nadpovprečno dober trenerski in vaditeljski kader, ki v veliki večini primerov izhaja prav iz višješolskih in visokošolskih izobraževalnih struktur. Ta kader je sposoben nuditi vse osnovno znanje mladim, ki so skupaj s svojim starši izbrali Dom za njihov vstop v svet športa.

V vseh teh letih je skozi Športno Združenje Dom šlo veliko število športnikov, odbornikov in trenerjev. Če bi jih sešteli, bi nedvomno prekoračili število tisoč. Nekateri so ostali pri Domu, drugi pa so z nabranim znanjem prestopili k sorodnim športnim sredinam.

Š.Z. Dom je tudi eno tistih društev, ki je zelo zgodaj pričelo navezovati stike z društvi, športnimi organizacijami in šolami iz Nove Gorice in drugih krajev v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in na Češkem. Ti stiki segajo že v obdobje nastanka društva, kasneje so se le še Skica 4 pomnožili in zadobili bolj stalne oblike.

Za svoje delo na športnem, pa tudi družbenem področju, je Dom prejel številna priznanja, med katerimi gre predvsem podčrtati Bloudkovo plaketo, to je visoko priznanje, ki ga Slovenija poklanja zaslužnim športnikom in športnim sredinam, ter plaketo Slovenske Kulturne Gospodarske Zveze. Za svoje zasluge na mladinskem področju, zlasti pa za aktiven pristop k pobudi imenovani Centri Olimpia, je Dom prejel priznanje s strani goriškega CONI-ja. Posebno priznanje je društvu poklonilo tudi Združenje Slovenskih Športnih Društev. Naj omenimo tudi, da je društvo Dom soustanovitelj naše krovne športne organizacije.

Za delo, ki ga je društvo Dom opravilo in ga še opravlja na področju telesne kulture, je postalo naraven in zgodovinski naslednik legendarnega goriškega Sokola, to je društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1887, ki pa ga je fašistični režim ukinil leta 1927. Športno društvo Dom je v ta namen doletela čast, da mu je bil pred osemnajstimi leti izročen v varstvo prapor goriškega Sokola. Ta prapor visi v posebni vitrini v zgornji veži Kulturnega doma.

Skica 5 V svoji dolgi zgodovini se lahko Športno Združenje Dom pohvali z vzorno organiziranimi velikimi športnimi prireditvami. Poleg telovadnih akademij in prikazov, gre predvsem izpostaviti kvaliteten mednarodni košarkarski turnir, ki ga Dom na začetku septembra prireja že več kot desetletje. Ne smemo pa pozabiti velike mladinsko-športne manifestacije, ki jo je Dom skupaj z društvom Unione Ginnastica Goriziana in v sodelovanju z drugimi goriškimi športno-rekreacijskimi organizacijami, priredil maja 2001 po ulicah in trgih Gorice. Šlo je za odmevno prireditev "1000 mladih na trgu", ki so jo oblikovali učenci in dijaki vseh osnovnih in srednjih šol iz Gorice in Nove Gorice. Prisotna je bila tudi skupina mladih iz Celovca. To je bila ena redkih prireditev ob proslavljanju 1000-letnice Gorice, v kateri je bilo soudeleženo tudi prebivalstvo obeh mest. Bloudkova plaketa

Kratek sprehod po zgodovini društva bi zaključili z omembo nadvse pomembne pobude, ki je imela za cilj ojačiti, predvsem pa poživiti krajevni košarkarski svet, ki je zašel v manjšo krizo. Z dokajšnjo mero razumevanja in poguma, je Dom ponudil roko tržaškemu Jadranu, ki je del svojega delovanja prenesel v Gorico. S svojo mladinsko dejavnostjo je torej Dom postal osnova našemu tretjeligašu. K pobudi je letos pristopila tudi goriška Arte, ki skupaj z Domom tvori okostje ene od mladinskih ekip Jadrana.

Plaketa Boja in Dela
(Viri risb: Š.Z. Dom - 25 let 1963-1988, Vili Prinčič, Gorica 1989; risbe: Damijana Češčut)