Prireditev

srecanje

56. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom


KJE Velika dvorana Kulturnega doma Gorica
KDAJ 02.09.2021 ob 09:30 - 02.08.2021 ob 11:30

Več na: https://www.zrss.si/koledar/56-seminar-za-vzgojitelje-ucitelje-in-profesorje-sol-s-slovenskim-ucnim-jezikom-na-trzaskem-in-goriskem-ter-dvojezicne-sole-v-spetru-na-videmskem/
Program: https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-19-PROGRAM-Jesenski-seminar-2021.pdf